Нужни са няколко


Проповед от 23 Юни, 2019 г. пастор Владимир Георгиев