Новата заповед


Проповед от 18 Април, 2019 г. пастор Владимир Георгиев