Не всяко добро е добро за теб


Проповед от 14 Юли, 2019 г. пастор Владимир Георгиев