Излез на пътя


Проповед от 28 Юли, 2019 г. пастор Владимир Георгиев