Завършване на попрището


Проповед от 14 Април, 2019 г. пастор Робърт Грин