Една звезда от многото. Да намериш Христос в Рождество.


Проповед от 23-ти декември, 2018 г. пастор Владимир Георгиев