Единство на тялото Христово чрез любов, смирение, святост и силата на Святия Дух


Проповед от 13-ти януари, 2019 г. Пламен Нецов