Духовната сила на автентичното християнство


Проповед от 5 Mай, 2019 г. Др. Йосиф Димитров