Блажен онзи, който не се съблазни в Мен


Проповед от 26 Май, 2019 г. Веселин Евгениев