Битката в ума


Проповед от 19 Май, 2019 г. пастор Ивайло Иванов